Hóa học

Câu 2 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch xảy ra khi

A) Các chất phản ứng phải là chất dễ tan

B) Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ của chúng

C) Phản ứng không phải là thuận nghịch

D) Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button