Hóa học

Câu 2 trang 229 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:

a) Propan-2-ol tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc ở  \({140^o}C\)               

b) Metanol tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc tạo thành đimetyl sunfat        

c) ) Propan-2-ol tác dụng với HBr và \({H_2}S{O_4}\) đun nóng                                        

d) Ancol isoamylic tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc ở \({180^o}C\)

Lời giải chi tiết

b2 229 Trường THPT Thu Xà

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button