Hóa học

Câu 2 trang 158 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của aken với ankan và monoxicloankan.

Lời giải chi tiết

– Công thức phân tử anken \({C_n}{H_{2n}}\left( {n \ge 2} \right)\)

– Công thức cấu tạo chung anken:

1660008844 251 4 1 Trường THPT Thu Xà

 

Ankan

Anken

Xicloankan

Thành phần

Chứa C và H

Chứa C và H

Chứa C và H

Cấu tạo

– Mạch hở

– Trong phân tử chỉ có liên kết đơn

– Mạch hở

– Trong phân tử có một liên kết đôi C=C

– Mạch vòng

– Trong phân tử chỉ có liên kết đơn

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button