Hóa học

Câu 2 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan.

Lời giải chi tiết

So sánh ankan và monoxicloankan: 

Giống nhau: Thành phần định tính của ankan và monoxicloankan đều giống nhau gồm C và H
Khác nhau: Cùng số nguyên tử C thì monoxicloankan có ít số nguyên tử H hơn. Cấu trúc monoxicloankan có mạch vòng, ankan có mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button