Tin học

Câu 2 trang 142 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Em hãy khởi động Word để tạo một văn bản mới.

Thực hiện các thao tác cần thiết để tạo bảng và nhập nội dung để có kết quả tương tự như hình dưới đây:

l6 b20 2 1 Trường THPT Thu Xà

Chèn thêm các hàng và cột, xóa các hàng và các cột cần thiết, thêm nội dung và chỉnh sửa lại bảng để có kết quả tương tự như hình dưới đây:b 

l6 b20 2 2 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

+ Nháy đúp vào biểu tượng Microsoft Word để tạo văn bản mới.

+ Tạo bảng với 5 dòng và 6 cột:

l6 b20 2 3 Trường THPT Thu Xà

+ Nhập các thông tin và định dạng cho bảng:

l6 b20 2 4 Trường THPT Thu Xà

+ Chèn thêm các hàng và cột, xóa các hàng và các cột cần thiết, thêm nội dung và chỉnh sửa lại bảng:

l6 b20 2 5 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button