Hóa học

Câu 2 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy thiết lập công thức phân tử của hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O)

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) C: 58,58%, H:4,06%, N:11,38%, \({d_{A/C{O_2}}} = 2,79\)

b)C: 39,81%, H:6,68%, \({d_{B/C{O_2}}} = 1.04\)

Lời giải chi tiết

a) \(\% O = 100 – (58,58 + 4,06 + 11,38) = 25,98\% \)

\({M_A} = 2,79.44 = 123(g/mol)\)

Đặt công thức tổng quát của A: \({C_x}{H_y}{O_z}{N_t}\)

Ta có \(x:y:z:t = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}}:\frac{{\% N}}{{14}} = 6:5:2:1\)

Công thức đơn giản của A: \({\left( {{C_6}{H_5}{O_2}N} \right)_n}\). Ta có \({M_A} = 123 \Rightarrow n = 1\)

\( \Rightarrow \) CTPT của A: \({C_6}{H_5}{O_2}N\)

b) Tương tự CTPT của B: \({C_2}{H_4}{O_2}\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button