Vật lý

Câu 19.a, 19.b. 19.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 62,63 Vở bài tập Vật lí 7

2. Bài tập bổ sung

19.a.

Related Articles

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng chỉ của các điện tích dương.

B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng chỉ của các điện tích âm.

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng chỉ của các êlectron.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng chỉ mọi loại điện tích.

Phương pháp giải:

dòng điện là các điện tích dịch chuyển có hướng.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Vì dòng điện là các điện tích dịch chuyển có hướng.

19.b.

Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây ?

A. Quạt điện đang quay liên tục.

B. Đèn điện đang sáng.

C. Thước nhựa bị nhiễm điện.

D. Rađiô đang nói.

Phương pháp giải:

– dòng điện là các điện tích dịch chuyển có hướng.

– dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện nối 2 nguồn điện bằng dây điện bằng dây điện

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Thước nhựa bị nhiễm điện có các điện tích nhưng các điện tích này không dịch chuyển có hướng nên không có dòng điện chạy qua nó.

19.c.

Dòng điện đang chạy qua vật nào dưới đây ?

A. Chiếc đèn pin chưa lắp pin.

B. Máy điện thoại đang reo chuông.

C. Chiếc acquy của xe máy được đặt riêng trên bàn.

D. Mảnh nilông đã được cọ xát nhiều lần bằng mảnh len.

Phương pháp giải:

– dòng điện là các điện tích dịch chuyển có hướng.

– dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện nối 2 nguồn điện bằng dây điện bằng dây điện

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Vì máy điện thoại đang reo chuông đang hoạt động nên có dòng điện đang chạy qua. Còn mảnh nilông đang bị nhiễm điện, chiếc đèn pin chưa lắp pin, acquy của xe máy chưa hoạt động thì không có dòng điện chạy qua.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button