Vật lý

Câu 19.1, 19.2, 19.3 phần bài tập trong SBT – Trang 61,62 Vở bài tập Vật lí 7

1. Bài tập trong SBT

19.1.

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Dòng điện là dòng …………..

b) Hai cực của mỗi pin hay aquy là các cực ……………… của nguồn điện đó

c) Dòng điện có thể chạy lâu dài trong dây điện nối liền các thiết bị điện với ……………………

Phương pháp giải:

sử dụng lí thuyết định nghĩa dòng điện và nguồn điện.

Lời giải chi tiết:

a) Dòng điện là dòng các điện tích chuyển động có hướng 

b) Hai cực của mỗi pin hay aquy là các cực âm và dương của nguồn điện đó

c) Dòng điện có thể chạy lâu dài trong dây điện nối liền các thiết bị điện với hai cực của nguồn điện. 

19.2.

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

A. Một mảnh nilong đã được cọ xát

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào

Phương pháp giải:

Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện

Lời giải chi tiết:

Chọn C 

Vì đáp án A mảnh nilong mới chỉ nhiễm điện, đáp án B chiếc pin tròn đặt tách riêng trên bàn nên không có dòng điện đang chạy, đáp án D do không sử dụng bất cứ một thiết bị nào nên cũng không có dòng điện đang chạy. Vậy chỉ có đáp án C là đúng.

19.3.

Hình 19.1a mô tả một mạch điện và hình 19.1b mô tả một mạch nước.

hinh 191 bai 19 trang 62 vbt vat li 7 Trường THPT Thu Xà

a) Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây :

– Nguồn điện tương tự như ……………….

– Ống nước dẫn tương tự như ……………….

– Công tắc điện tương tự như ……………….

– Bánh xe nước tương tự như ……………….

– Dòng điện tương tự như ……………….

– Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do ……………….

b) Hãy ghi sự khác nhau vào chỗ trống trong câu sau :

Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì ……………………………..

Phương pháp giải:

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 

Lời giải chi tiết:

a)

– Nguồn điện tương tự như máy bơm nước

– Ống nước dẫn tương tự như dây dẫn điện

– Công tắc điện tương tự như van nước

– Bánh xe nước tương tự như quạt điện

– Dòng điện tương tự như dòng nước

– Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do các điện tích dịch chuyển.

b) 

Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì không có dòng điện (không có dòng các điện tích dịch chuyển có hướng).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button