Tin học

Câu 17.17 trang 69 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Cho sơ đồ khối thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số a, b như Hình 27:

a) Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán.

b) Với a = 18, b = 24 hãy thực hiện từng bước theo sơ đồ khối thuật toán.

c) Em hãy lấy ví dụ với dữ liệu đầu vào khác câu b và chạy thuật toán bằng tay theo sơ đồ khối.

d) Hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán trên.

Lời giải chi tiết

a) Đầu vào: hai số tự nhiên a, b

Đầu ra: ƯCLN của hai số a, b

b) Với a = 18, b = 24 thực hiện từng bước theo sơ đồ khối thuật toán ta có:

1655045806 809 capture 3 Trường THPT Thu Xà

c) Với a = 25, b = 10 thực hiện từng bước theo sơ đồ khối thuật toán ta có:

Bước

Kiểm tra

Giá trị

Đầu ra

a=b

a>b

a mới

b mới

1

Sai

Đúng

15

10

 

2

Sai

Đúng

5

10

 

3

Sai

Sai

5

5

 

4

Đúng

 

 

 

ƯCLN là 5

1655045807 393 capture 4 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button