Tin học

Câu 17.15 trang 68 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Bạn Khoa muốn viết chương trình Scratch để thực hiện cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Hình 26 là một chương trình Scratch mà bạn đã viết.

a) Chương trình Scratch Hình 26 thực hiện công việc gì? Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán.

b) Hãy cho ví dụ cụ thể giá trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng

c)  Từ chương trình Scratch Hình 26, hãy trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối.

Lời giải chi tiết

a) Chương trình Scratch thực hiện việc kiểm tra câu trả lời của câu hỏi lịch sử đúng hay sai để đưa ra thông báo tương ứng.

– Đầu vào thuật toán là một con số có ý nghĩa là năm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ.

– Đầu ra là thông báo cho biết câu trả lời đúng hay sai.

b) Vi dụ

– Đầu vào nhập số 1972, khi đó biểu thức điều kiện 1972 = 1954 là sai, do đó hiện ra thông báo “Bạn cố gắng nhé”.

– Đầu vào nhập số 1954, khi đó biểu thức điều kiện 1954 = 1954 là đúng, do đó hiện ra thông báo “Chúc mừng! Bạn được cộng 1 điểm”.

c) Sơ đồ khối thuật toán

1655037960 387 capture 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button