Tin học

Câu 15.6 trang 56 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Sơ đồ khối là gì?

A. Một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chì hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán.

B Một ngôn ngữ lập trình.

C. Cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.

D. Một biểu đồ hình cột.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ khối là một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chì hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán.

Chọn A.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button