Tin học

Câu 15.5 trang 55 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Cho các câu lệnh Scratch sau đây, câu lệnh nào thực hiện nhập dữ liệu đầu vào, câu lệnh nào thực hiện thông báo kết quả đầu ra của thuật toán?

Lời giải chi tiết

– Câu lệnh 1, 2 thực hiện nhập dữ liệu đầu vào.

– Câu lệnh 3, 4 thực hiện thông báo kết quả đầu ra của thuật toán.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button