Tin học

Câu 15.3 trang 55 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.

B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.

C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.

D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Mỗi bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải.

– Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.

– Một thuật toán bắt buộc phải có đầu vào và đầu ra.

Lời giải chi tiết

Phát biểu đúng:

C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button