Vật lý

Câu 13, 14 bài tự kiểm tra cuối phần nhiệt – Trang 140, 141 Vở bài tập Vật lý lớp 8

PHẦN II (1 điểm. Mỗi câu 0,5 điểm)

Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Bạn đang xem bài: Câu 13, 14 bài tự kiểm tra cuối phần nhiệt – Trang 140, 141 Vở bài tập Vật lý lớp 8

13.

Khi hai vật truyền nhiệt cho nhau thì:

Lời giải chi tiết:

Khi hai vật truyền nhiệt cho nhau thì:

 – Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

 – Sự truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau.

 – Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào.

14.

Đơn vị của cơ năng là 

Đơn vị của nhiệt lượng là

Đơn vị của nhiệt dung riêng là 

Lời giải chi tiết:

Đơn vị của cơ năng là jun, kí hiệu là J.

Đơn vị của nhiệt lượng là jun, kí hiệu là J.

Đơn vị của nhiệt dung riêng là jun trên kilôgam kenvin, kí hiệu là J/kg.K.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button