Công nghệ

Câu 10 trang 29 SBT Công Nghệ 6 – Cánh diều

Đề bài

So sánh sự khác nhau về đặc điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.

Lời giải chi tiết

So sánh đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt

Đèn huỳnh quang

Đèn sợi đốt

Ánh sáng không liên tục

Ánh sáng liên tục

Cần chấn lưu

Không cần chấn lưu

Tuổi thọ cao

Tuổi thọ thấp

Hiệu suất phát quang cao

Hiệu suất phát quang thấp

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button