Tin học

Câu 1 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace.

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace, đó là:

+ Trong khi lệnh Find chỉ tìm những từ (hoặc dãy kí tự) trong văn bản giống với từ (hoặc dãy kí tự) cần tìm

+ Find and Replace thì tìm những từ (hoặc dãy kí tự) cần tìm và được thay thế bằng từ (hoặc dãy kí tự) khác.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button