Tin học

Câu 1 trang 83 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu và thực hiện các thao tác định dạng để có trang tính lưu kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAMES 28 như hình 1.89a. Hãy

a) Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần, giảm dần theo vần chữ cái.

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần.

Lưu bảng tính với tên SeaGames.

Lời giải chi tiết

 Nhập dữ liệu như hình 1.89a – sgk trang 79:

l7 b8 1 1 Trường THPT Thu Xà

a)   

1. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

l7 b8 1 2 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Chọn lệnh l7 b8 1 3 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

l7 b8 1 4 Trường THPT Thu Xà

→ Kết quả:

l7 b8 1 5 Trường THPT Thu Xà

2. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái.

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

l7 b8 1 6 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Chọn lệnh l7 b8 1 7 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái: 

l7 b8 1 8 Trường THPT Thu Xà

→ Kết quả:

l7 b8 1 9 Trường THPT Thu Xà

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

l7 b8 1 10 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Chọn lệnh l7 b8 1 11 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

l7 b8 1 12 Trường THPT Thu Xà

→ Kết quả:

l7 b8 1 13 Trường THPT Thu Xà

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Số huy chương vàng), ví dụ chọn ô C2:

l7 b8 1 14 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Chọn lệnh l7 b8 1 15 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

l7 b8 1 16 Trường THPT Thu Xà

 → Kết quả:

l7 b8 1 17 Trường THPT Thu Xà

Lưu bảng tính với tên SeaGames:

Em mở bảng chọn File, nháy chuột vào lệnh l7 b5 1 g save 4 Trường THPT Thu Xà và thực hiện theo các bước chỉ dẫn trên cửa sổ Save As dưới đây: 

l7 b8 1 18 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button