Công nghệ

Câu 1 trang 64 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất?

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Câu 1 trang 64 SGK Công nghệ 10

Mọi tính trạng và đặc điểm của giống cây trồng chỉ được biểu hiện khi tương tác với điều kiện môi trường. Ớ các vùng sinh thái khác nhau, giống có thể biểu hiện đặc điểm không giống nhau, vì vậy cần khảo nghiệm để đánh giá chính xác, từ đó mà công nhận kịp thời giống mới.

Khảo nghiệm giống còn xác định những yêu cầu kĩ thuật canh tác để khai thác tối đa hiệu quả của giống mới, từ đó mà có hướng sử dụng giống mới được công nhận

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button