Hóa học

Câu 1 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau giữa nhóm chức anđehit và nhóm chức xeton.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cấu tạo và cấu trúc của anđehit và xeton:

 b1 246 Trường THPT Thu Xà

– Nguyên tử C mang liên kết đôi có trạng thái lai hóa \(s{p^2}\)

– Liên kết đôi C=O gồm 1 liên kết \(\sigma \) bền và 1 liên kết \(\pi \) không bền.

– Liên kết C=O bị phân cực

Nhóm cabonyl trong phân tử xeton có cấu trúc tương tự nhóm cacbonyl trong phân tử anđehit. Tuy nhiên nguyên tử cacbon trong phân tử xeton bị chướng ngại lập thể, liên kết C=O trong phân tử xeton ít phân cực hơn so với anđehit.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button