Công nghệ

Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

– Tính toàn năng của tế bào: Tế bào chứa hệ gen quy định kiểu gen loài đó, mang toàn bộ thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để cây hoàn chỉnh

– Sự phân hóa và phản phân hóa của tế bào

+ Sự phân hóa: là quá trình từ tế bào phôi sinh biến đổi thành tế bào chuyên hóa đảm bảo các chức năng khác nhau

+ Sự phản phân hóa tế bào: Là quá trình chuyển tế bào chuyên hóa về tế bào phôi sinh trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button