Vật lý

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần B – Trang 89, 90 Vở bài tập Vật lí 8

C – TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Hàng ngang

Bạn đang xem bài: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần B – Trang 89, 90 Vở bài tập Vật lí 8

1. Tên loại vũ khí có hoạt động dựa trên hiện tượng chuyển hóa thế năng thành động năng?

2. Đặc điểm vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng của lực cân bằng?

3. Hai từ dùng để biểu đạt tính chất: Động năng và thế năng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia.

4. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công trong một giây.

5. Tên của lực do chất lỏng tác dụng lên vật khi nhúng vật vào trong chất lỏng.

6. Chuyển động và đứng yên có tính chất này.

7. Áp suất tại các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang của chất lỏng có tính chất này.

8. Tên gọi chuyển động của con lắc đồng hồ.

9. Tên gọi hai lực cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Lời giải chi tiết:

1. CUNG

2. KHÔNG ĐỔI

3. BẢO TOÀN 

4. CÔNG SUẤT

5. ACSIMET

6. TƯƠNG ĐỐI

7. BẰNG NHAU

8. DAO ĐỘNG

9. LỰC CÂN BẰNG

Hàng dọc

Hãy xác định nội dung của từ ở hàng dọc màu xanh (H.18.3 SGK).

Lời giải chi tiết:

1655694354 488 1 Trường THPT Thu Xà

Từ hàng dọc: CÔNG CƠ HỌC 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button