Vật lý

Báo cáo thực hành Vật Lí 7 Bài 6: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Mục 1

THỰC HÀNH:
QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Related Articles

Họ và tên: …………… Lớp: ……………

1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

C1 – a) – Đặt bút chì thẳng đứng và song song với gương.

          – Đặt bút chì nằm ngang và vuông góc với gương.

        b) Vẽ hình 1 và hình 2 ứng với hai trường hợp trên.

bao cao thuc hanh vat ly 7 bai 6 Trường THPT Thu Xà

Mục 2

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.

C2 – Di chuyển gương từ từ ra xa mắt, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm dần.

C4 – Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3.

bao cao thuc hanh vat ly 7 bai 6 1 Trường THPT Thu Xà

    – Không nhìn thấy điểm N vì chùm tia tới từ N cho chùm tia phản xạ trên gương không truyền tới mắt (điểm N nằm ngoài bề rộng vùng nhìn thấy của gương).

    – Nhìn thấy điểm M vì chùm tia tới từ M cho chùm tia phản xạ trên gương truyền tới mắt (M nằm trong bề rộng vùng nhìn thấy của gương).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button