Môn toán

Bạn nào đúng 4 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Khi làm toán về rút gọn biểu thức, bạn Linh đã làm như sau : \(\dfrac{{20 + 7}}{{20 + 14}} = \dfrac{7}{{14}} = \dfrac{1}{2}\)

Bạn giải thích rằng : “Trước hết ta rút gọn cho 20, rồi rút gọn cho 7”.

Bạn Thanh cho rằng bạn Linh làm sai.

Theo em bạn nào đúng, bạn nào sai ?

Lời giải chi tiết

Bạn Thanh đúng.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button