Môn toán

Bạn nào đúng 3 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Thúy và Hoa cùng thực hiện phép tính : \({{ – 3} \over 7} – {2 \over { – 5}}\).

Bạn Thúy giải như sau : \({{ – 3} \over 7} – {2 \over { – 5}} = {{ – 3} \over 7} + {2 \over 5} = {{ – 15} \over {35}} + {{14} \over {35}} = {{ – 1} \over {35}}\).

Bạn Hoa giải như sau : \({{ – 3} \over 7} – {2 \over { – 5}} = {{15} \over {35}} – {{14} \over {35}} = {1 \over {35}}.\)

Theo em bạn nào giải đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Thúy giải đúng.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button