Môn toán

Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Bạn An cho rằng hai phân số \(\dfrac{ – a}  { – b}\) và \(\dfrac{a }{ b}\) không bằng nhau, trong khi bạn Châu cho rằng hai phân số đó bằng nhau. Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Châu đúng. Giải thích \(\dfrac{ – a}  { – b} = \dfrac{a }{ b}.\)  Vì \(-a.b = b.(-b).\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button