Môn toán

Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 32 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Đề bài

Bài 1. Tính:

Bạn đang xem bài: Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 32 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

a) 8192 : 36                             72 : 45                           29,8 : 8                           \(\dfrac{2}{3}:\dfrac{5}{9}\)

b) 12,45 + 1,35 : 0,15;                                    10,35 : 4,5 × 3,4.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. Tính

a) 5 giờ 24 phút + 3 giờ 17 phút

b) 16 giờ 15 phút – 4 giờ 36 phút

c) 8 phút 48 giây × 3

d) 38,4 phút : 3

e) 3 giờ 15 phút + 2,7 giờ : 3

f) 15 giờ – 2 giờ 45 phút × 4

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3. Có 3,6kg kẹo chia vào các hộp, mỗi hộp có 150g kẹo. Người ta đã bán đi \(\dfrac{5}{8}\) số hộp kẹo thì còn lại bao nhiêu hộp kẹo?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4. Xã Bình Minh có 20,4ha đất trồng rau và 25,5ha đất trồng khoai. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng rau bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng khoai?

b) Diện tích đất trồng khoai bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng rau?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 15 phút với vận tốc 40,5 km/giờ. Hỏi ô tô đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97,2km và giữa đường ô tô nghỉ 30 phút?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

a) Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

b) – Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)  

tuan 32 de 1 cau 1 Trường THPT Thu Xà

   \(\dfrac{2}{3}:\dfrac{5}{9} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{5} = \dfrac{{18}}{{15}} = \dfrac{6}{5}\)

b)      12,45 + 1,35 : 0,15

        = 12,45 + 9

        = 21,45

       10,35 : 4,5 × 3,4

       = 2,3 × 3,4

       = 7,82.

Bài 2.

Phương pháp:

Thực hiện tính tương tự như phép tính với các số tự nhiên, lưu ý ghi đơn vị đo vào sau kết quả.

Cách giải:

a) 5 giờ 24 phút + 3 giờ 17 phút = 8 giờ 41 phút

b) 16 giờ 15 phút – 4 giờ 36 phút

  = 15 giờ 75 phút – 4 giờ 36 phút

  = 11 giờ 39 phút.

c) 8 phút 48 giây × 3

  = 24 phút 114 giây (114 giây = 1 phút 54 giây)

  = 25 phút 54 giây

d) 38,4 phút : 3 = 12,8 giây

e) 3 giờ 15 phút + 2,7 giờ : 3

  = 3 giờ 15 phút + 0,9 giờ

  = 3 giờ 15 phút + 54 phút

  = 3 giờ 69 phút (69 phút = 1 giờ 9 phút)

  = 4 giờ 9 phút.  

f) 15 giờ – 2 giờ 45 phút × 4

  = 15 giờ – 8 giờ 180 phút (180 phút = 3 giờ)

  = 15 giờ – 11 giờ

  = 4 giờ

Bài 3.

Phương pháp:

– Đổi: 3,6kg = 3600g.

– Tính số hộp kẹo chia được ta lấy 3600 chia cho số gam kẹo có trong mỗi hộp.

– Tính số hộp kẹo đã bán ta lấy số hộp kẹo chia được nhân với \(\dfrac{5}{8}\).

– Tính số hộp kẹo còn lại ta lấy số hộp kẹo chia được trừ đi số hộp kẹo đã bán.

Cách giải:

Đổi: 3,6kg = 3600g

Người ta chia được tất cả số hộp kẹo là:

3600 : 150 = 24 (hộp)

Số hộp kẹo người ta đã bán đi là:

24 × \(\dfrac{5}{8}\) = 15 (hộp)

Số hộp kẹo còn lại là:


24 – 15 = 9 (hộp)

Đáp án: 9 hộp kẹo.

Bài 4.

Phương pháp:

– Để tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai ta lấy diện tích đất trồng rau chia cho diện tích đất trồng khoai rồi lấy thương tìm được nhân với 100 và ghi thêm kí hiệu % vào kết quả.

– Tính tương tự để tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng khoai và diện tích đất trồng rau.

Cách giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng rau và trồng khoai là:

                    20,4 : 25,5 = 0,8

                    0,8 = 80%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng khoai và trồng rau là:

                    25,5 : 20,4 = 1,25

                    1,25 = 125%

                          Đáp số: a) 80% ;

                                      b) 125%.

Bài 5.

Phương pháp:

– Tính thời gian ô tô đi từ A đến B ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

– Tìm thời gian lúc ô tô đến B ta lấy thời gian khởi hành cộng với thời gian ô tô đi từ A đến B rồi cộng với thời gian ô tô nghỉ giữa đường.

Cách giải:

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

97,2 : 40,5 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút.

Ô tô đến B lúc:

9 giờ 15 phút + 2 giờ 24 phút + 30 phút = 11 giờ 69 phút

11 giờ 69 phút = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button