Lịch sử

Bài tập 7 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Hãy so sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 theo các nội dung đưa ra trong bảng dưới đây:

Bạn đang xem bài: Bài tập 7 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

Nội dung

1930 – 1931

1936 – 1939

Kẻ thù

Đế quốc, phong kiến …

 

Nhiệm vụ

 

 

Mục tiêu

 

 

Hình thức đấu tranh

 

 

Phương pháp đấu tranh

 

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức đã học bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 và bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nội dung

1930 – 1931

1936 – 1939

Kẻ thù

Đế quốc, phong kiến và tay sai

Phản động thuộc địa và tay sai

Nhiệm vụ

Chống đế quốc, chống phong kiến.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai

Mục tiêu

Giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày

Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Hình thức đấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, bán công khai

Phương pháp đấu tranh

– Đấu tranh vũ trang

– Cướp chính quyền

– Bãi công, bãi thị, bãi khóa, mít tinh, biểu tình, đưa dân nguyện,…

– Tập hợp lực lượng đấu tranh trong một mặt trận nhân dân thống nhất.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button