Lịch sử

Bài tập 7 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu em cho đó không phải là những việc mà chính quyền cách mạng đã làm:

Bạn đang xem bài: Bài tập 7 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

☐ Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng;

☐ Bãi bỏ các thứ thuế vô lí do đế quốc và phong kiến đặt ra;

☐ Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân;

☐ Chia lại ruộng đất công cho nông dân;

☐ Bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ;

☐ Khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ;

☐ Khuyến khích lập các cửa hiệu buôn bán;

☐ Giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng bằng sách báo, hội họp;

☐ Tổ chức các đội tự vệ vũ trang ở mỗi làng để bảo vệ trật tự, an ninh.

Hãy nêu nhận xét của em về những việc chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh đã làm được.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

Lời giải chi tiết

Câu em cho đó không phải là những việc mà chính quyền cách mạng đã làm:

☒ Khuyến khích lập các cửa hiệu buôn bán;

– Nhận xét của em về những việc chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh đã làm được:

+ Chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh chính là một hình thức sơ khai của chính quyền dân chủ nhân dân của cách mạng Việt Nam.

+ Các chính sách của chính quyền cách mạng đều nhằm mục đích cao nhất là hướng tới lợi lích chung của quần chúng nhân dân và thể hiện cao độ quyền làm chủ của nhân dân.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button