Lịch sử

Bài tập 6 trang 121 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

Bạn đang xem bài: Bài tập 6 trang 121 vở bài tập lịch sử 9

☐ Tình hình miền Nam sau giải phóng nhanh chóng được ổn định. Trên phạm vi cả nước, những vết thương chiến tranh sớm được khắc phục, kinh tế – văn hóa bước đầu phát triển.

☐ Nước ta đã thống nhất về mặt Nhà nước, tạo ra những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

Lời giải chi tiết

☒ Nước ta đã thống nhất về mặt Nhà nước, tạo ra những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button