Lịch sử

Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Hãy dùng bút chì màu đỏ đánh dấu vào lược đồ (để trống) nơi quần chúng khởi nghĩa, màu xanh vào nơi thành lập chính quyền cách mạng trong khởi nghĩa Nam Kì.

Bạn đang xem bài: Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

bt5 b21 Trường THPT Thu Xà

b) Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin cần thiết về các cuộc khởi nghĩa:

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Diễn biến chính

Kết quả

Khởi nghĩa Bắc Sơn

 

 

 

Khởi nghĩa Nam Kì

 

 

 

Binh biến Đô Lương

 

 

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên

Lời giải chi tiết

a)

bt5 b21 giai Trường THPT Thu Xà

– Ngôi sao màu đỏ: nơi quần chúng khởi nghĩa,

– Ngôi sao màu xanh: nơi thành lập chính quyền cách mạng.

b)

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Diễn biến chính

Kết quả

Khởi nghĩa Bắc Sơn

27-9-1940

– Tháng 9-1940, quân Nhật tấn công Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy, rút lui qua châu Bắc Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng.

– Nhật thỏa hiệp với Pháp, quay trở lại đàn áp phong trào của nhân dân Bắc Sơn

Đều thất bại.

Khởi nghĩa Nam Kì

23-11-1940

– Rạng sáng 23-11-1940, nhân dân hầu khắp các tỉnh Nam Kì nổi dậy đấu tranh.

– Nghĩa quân triệt hạ được một số đồn bốt giặc, thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi,…

– Thực dân Pháp cho quân đàn áp khốc liệt.

Binh biến Đô Lương

 

13-1-1941

– Dưới sự chỉ huy của Đội Cung, binh lính đồn Chợ Rạng nổi dậy, đánh chiếm Đô Lương.

– Sau đó kéo về Vinh nhằm phối hợp với binh lính ở đây để chiếm thành.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button