Lịch sử

Bài tập 5 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Nêu suy nghĩ của em về tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bạn đang xem bài: Bài tập 5 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục II: Những diễn biến chính, suy luận, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:

– Giai đoạn từ tháng 9-1939 đến ngày 22-6-1941: Mang tính chất một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vì lúc này là cuộc chiến giữa các cường quốc tư bản với các nước phát xít, nhằm mục đích tranh giành thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới.

– Giai đoạn từ ngày 22-6-1941 đến ngày 15-8-1945: Mang tính chất một cuộc chiến chính nghĩa. Vì với sự tham chiến của Liên Xô và sự ra đời của Mặt trận Đồng minh chống phát xít. Cuộc chiến này đã trở thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button