Lịch sử

Bài tập 5 trang 65 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Nhận xét của em về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

Bạn đang xem bài: Bài tập 5 trang 65 vở bài tập lịch sử 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục 2: Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á.

Lời giải chi tiết

– Quy mô: diễn ra sôi nổi và liên tục ở nhiều nước Đông Nam Á.

– Hình thức: phong phú: đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị trường,…

– Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Lực lượng lãnh đạo:

+ Đảng Cộng sản thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng ở một số nước như: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a,… Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp vô sản.

+ Ở một số nước, phong trào đấu tranh theo con đường dân chủ tư sản tiếp tục phát triển.

– Kết quả: đều chưa giành được độc lập.

– Từ năm 1940, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button