Lịch sử

Bài tập 4 trang 88 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về chính sách kinh tế – xã hội mà thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất:

Bạn đang xem bài: Bài tập 4 trang 88 vở bài tập lịch sử 8

☐ Bắt lính, vơ vét của cải, phục vụ chiến tranh;

☐ Nông dân phải trồng các cây công nghiệp phục vụ chiến tranh;

☐ Khai thác các loại tài nguyên quý hiếm đem về chính quốc;

☐ Bắt nhân dân ta mua công trái để chi phí cho chiến tranh;

☐ Tất cả các ý trên.

b) Em hãy nhận xét về hậu quả của chính sách này theo các ý sau:

– Về sản xuất:

– Đời sống của nhân dân:

– Về mâu thuẫn:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên.

b) Nhận xét:

– Về sản xuất:

+ Diện tích trồng lúa bị thu hẹp, các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng vơi cạn.

+ Nền kinh tế kiệt quệ, thiếu cân đối và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

– Đời sống của nhân dân: đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân ngày càng khổ cực, bần cùng.

– Về mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button