Lịch sử

Bài tập 4 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

a) Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam có sự thay đổi như thế nào?

Bạn đang xem bài: Bài tập 4 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng:

☐ Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho Pháp, số lượng ngày càng đông và dần phân hóa thành hai bộ phận;

☐ Giai cấp nông dân lâm vào tình cảnh nghèo khổkhông lối thoát;

☐ Xuất hiện tầng lớp tư sản đầu tiên (nhà thầu khoán, đại lý, xí nghiệp,…);

☐ Xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản (chủ buôn bán nhỏ, viên chức, giáo viên, học sinh,…);

☐ Hình thành giai cấp công nhân.

b) Các giai cấp, tầng lớp trên có thái độ khác nhau đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dựa vào SGK, em hãy viết tiếp vào chỗ chấm (…) để hoàn thành các câu sau:

– Một bộ phận địa chủ phong kiến câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân; còn địa chủ vừa và nhỏ…

– Nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia… vì căm ghét thực dân Pháp và phong kiến.

– Tầng lớp tư sản chưa dám… vì yếu ớt.

– Tầng lớp tiểu tư sản, đặc biệt là nhà giáo, thanh niên, học sinh, có ý thức dân tộc, tích cực…

– Công nhân sớm có … vì bị áp bức, bóc lột nặng nề.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II: Những chuyển biến của xã hội Việt Nam

Lời giải chi tiết

a)

☒ Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho Pháp, số lượng ngày càng đông và dần phân hóa thành hai bộ phận;

☒ Giai cấp nông dân lâm vào tình cảnh nghèo khổkhông lối thoát;

☒ Xuất hiện tầng lớp tư sản đầu tiên (nhà thầu khoán, đại lý, xí nghiệp,…);

☒ Xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản (chủ buôn bán nhỏ, viên chức, giáo viên, học sinh,…);

☒ Hình thành giai cấp công nhân.

b)

– Một bộ phận địa chủ phong kiến câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân; còn địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

– Nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh vì căm ghét thực dân Pháp và phong kiến.

– Tầng lớp tư sản chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc vì yếu ớt.

– Tầng lớp tiểu tư sản, đặc biệt là nhà giáo, thanh niên, học sinh, có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

– Công nhân sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ vì bị áp bức, bóc lột nặng nề.

 THPT Thu Xà

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button