Lịch sử

Bài tập 4 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Hãy phác họa lại những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai qua bảng sau:

Bạn đang xem bài: Bài tập 4 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

1 – 9 – 1939

 

9 – 1940

 

22 – 6 – 1941

 

7 -12 -1941

 

1 – 1942

 

2 – 2 – 1943

 

6 – 6 – 1944

 

9 – 5 – 1945

 

6 – 8 – 1945

 

9 – 8 – 1945

 

15 – 8 – 1945

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục II: Những diễn biến chính

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

1 – 9 – 1939

Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

9 – 1940

Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập.

22 – 6 – 1941

Đức tấn công Liên Xô.

7 – 12 – 1941

Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu cảng.

1 – 1942

Mặt trận Đồng minh chống Phát xít được hình thành.

2 – 2 – 1943

Chiến thắng Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô.

6 – 6 – 1944

Liên quân Anh – Mĩ đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

9 – 5 – 1945

Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

6 – 8 – 1945

Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma (Nhật Bản)

9 – 8 – 1945

Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Na-ga-xa-ki (Nhật Bản)

15 – 8 – 1945

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button