Lịch sử

Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Điền vào bảng thống kê dưới đây về những nét chủ yếu của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 – 1939.

Bạn đang xem bài: Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

Nước

Tên phong trào

Kết quả và ý nghĩa lịch sử

In-đô-nê-xi-a

 

 

Phi-líp-pin

 

 

Lào

 

 

Việt Nam

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục II: Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 – 1939)

Lời giải chi tiết

Nước

Tên phong trào

Kết quả và ý nghĩa lịch sử

In-đô-nê-xi-a

– 1926 – 1927: khởi nghĩa ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra.

– Thất bại.

– Làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan.

Phi-líp-pin

Đấu tranh nghị trường chống chính sách thực dân mới của Mĩ.

– Chưa giành được độc lập.

– Làm lung lay nền thống trị của Mĩ ở Phi-lip-pin.

Lào

– 1901 – 1937: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam.

– Chưa giành được độc lập.

– Làm lung lay nền thống trị của thực dân Pháp.

– Để lại bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh sau này.

Việt Nam

– 1930 – 1931: phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

– Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

– Chưa giành được độc lập.

– Là những cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

– Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

– Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button