Lịch sử

Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Em hãy nêu các chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam trong thời gian này.

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 3: Chính sách văn hóa, giáo dục

Lời giải chi tiết

Các chính sách về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp:

– Vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến.

– Mở một số trường học, cơ sở văn hóa, y tế để phục vụ nhu cầu học tập của con em quan chức thực dân và đào tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị.

– Thi hành chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu: khuyến khích các hủ tục lạc hậu, cho phép buôn bán thuốc phiện,…

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button