Lịch sử

Bài tập 3 trang 83 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 83 vở bài tập lịch sử 8

3.1. Nguyên nhân làm cho những đề nghị cải cách không được thực hiện là:

A. Những nội dung cải cách không phù hợp với điều kiện nước ta.

B. Những nội dung cải cách còn lẻ tẻ, rời rạc.

C. Nước ta đang bị thực dân Pháp xâm lược.

D. Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi.

3.2. Mặc dù không được thực hiện, song những đề nghị cải cách lúc đó vẫn có ý nghĩa nhất định, đó là:

A. Gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ, lỗi thời.

B. Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam yêu nước, tiến bộ.

C. Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II: Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

3.1.  Chọn D. Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi.

3.2.  Chọn D. Tất cả các ý trên đều đúng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button