Lịch sử

Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn dưới đây nhằm mục đích gì? Hãy điền vào các ô bên phải những nội dung cần thiết.

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

bt3 b21 Trường THPT Thu Xà 

b) Dưới hai tầng áp bức, bóc lột nặng nề của Pháp – Nhật, đời sống của nhân dân ta như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương

Lời giải chi tiết

a)

bt3 b21 giai Trường THPT Thu Xà

b) Dưới hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp – Nhật, các tầng lớp nhân dân ta bị đẩy đến tình trạng khổ cực, điêu đứng, bần cùng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button