Lịch sử

Bài tập 3 trang 67 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp đã dẫn đến điều gì?

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 67 vở bài tập lịch sử 9

b) Sau khi Đảng ta ra đời, có một phong trào cách mạng diễn ra ở nước ta rất rầm rộ. Đó là phong trào gì? Hãy hoàn thiện ô chữ dưới đây:

 

Ô

V

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

Lời giải chi tiết

a) Ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp đã làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ngày càng khổ cực, bần cùng.

=> Thúc đẩy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân càng lên cao. Dẫn đến một phong trào cách mạng bùng nổ. Đó là phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh.

b)

X

Ô

V

I

T

N

G

H

T

Ĩ

N

H

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button