Lịch sử

Bài tập 3 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Hãy điểm những nét chính về phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939.

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

– Các phong trào tiêu biểu:

– Quy mô:

– Tính chất:

– Kết quả:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục 2: Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939.

Lời giải chi tiết

Phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939:

– Các phong trào tiêu biểu:

+ Năm 1919, phong trào Ngũ Tứ.

+ 1926 – 1927, “Chiến tranh Bắc phạt”.

+ 1927 – 1937, nội chiến cách mạng giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản.   

+ Từ năm 1937, thời kì hợp tác Quốc – Cộng cùng nhau kháng chiến chống Nhật.

– Quy mô: Trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

– Tính chất: Cách mạng dân tộc dân chủ.

– Kết quả:

+ Sau phong trào Ngũ Tứ: Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá rộng rãi.

+ Sau cuộc “Chiến tranh Bắc phạt”: Các tập đoàn phong kiến quân phiệt thống trị ở phía Bắc Trung Quốc bị đánh bại.

+ Từ năm 1937, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật được hình thành.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button