Lịch sử

Bài tập 3 trang 123 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 123 vở bài tập lịch sử 9

a) Thành tựu đạt được:

– Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp:

– Trong xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật:

– Trong hoạt động khoa học – kĩ thuật:

b) Khó khăn, hạn chế:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985)

Lời giải chi tiết

a) Thành tựu đạt được:

– Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: chặn được đà giảm sút của 5 năm trước và có bước phát triển mới.

– Trong xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật: nhiều công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng. Dầu mỏ được khai thác, công nghiệp điện manh nha.

– Trong hoạt động khoa học – kĩ thuật: được nhà nước quan tâm triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

b) Khó khăn, hạn chế:

– Những khó khăn, yếu kém của kế hoạch Nhà nước 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục.

– Chưa thực hiện được mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế – xã hội.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button