Lịch sử

Bài tập 2 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

a) Dựa vào SGK, hãy nêu các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

b) Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về mục đích hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

☐ Dạy chữ để cổ động tinh thần yêu nước.

☐ Tuyên truyền tư tưởng dân chủ tư sản.

☐ Đả phá nền giáo dục lỗi thời.

☐ Cổ vũ cái mới.

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Lời giải chi tiết

a) Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

– Mở trường dạy học theo lối mới.

– Tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn để truyền bá tư tưởng, lối sống mới.

– Xuất bản sách, báo.

b) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button