Lịch sử

Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Sau khi xâm lược nước ta, phát xít Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 9

A. Buộc Thực dân Pháp ở Đông Dương kí thêm một Hiệp ước cam kết hợp tác với chúng về mọi mặt như: tạo mọi sự dễ dàng cho cuộc hành binh của chúng, cung cấp lương thực, bố trí doanh trại, giữ gìn trật tự ở Đông Dương.

B. Thu mua lương thực, chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt, một phần để cung cấp cho quân đội Nhật, một phần để tích trữ, chuẩn bị chiến tranh.

C. Thiết lập một chế độ cai trị mới, thi hành các cải cách dân chủ tiến bộ.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương

Lời giải chi tiết

Chọn A. Buộc Thực dân Pháp ở Đông Dương kí thêm một Hiệp ước cam kết hợp tác với chúng về mọi mặt như: tạo mọi sự dễ dàng cho cuộc hành binh của chúng, cung cấp lương thực, bố trí doanh trại, giữ gìn trật tự ở Đông Dương.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button