Lịch sử

Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã làm gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

☐ Tiến hành Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ở Mát-xcơ-va;

☐ Đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước;

☐ Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít;

☐ Tập hợp các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít;

☐ Thành lập quân đội các nước để chống lại quân đội phát xít.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Tình hình thế giới và trong nước

Lời giải chi tiết

☒ Tiến hành Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ở Mát-xcơ-va;

☒ Đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước;

☒ Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít;

☒ Tập hợp các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít;

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button