Lịch sử

Bài tập 2 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Cột A dưới đây ghi các giai cấp; cột B ghi thông tin về cuộc sống khổ cực của các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Hãy nối từ cột A sang cột B sao cho phù hợp.

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

bt2 b19 Trường THPT Thu Xà

b) Những sự kiện dưới đây thuộc thời kì nào trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX?

– Sưu thuế ngày một tăng

– Hạn hán bão lụt liên tiếp xảy ra

– Đế quốc Pháp ra sức đẩy mạnh khủng bố trắng.

Những biểu hiện trên thuộc:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)

Lời giải chi tiết

a)

bt2 b19 giai Trường THPT Thu Xà

b)

– Những biểu hiện trên thuộc: thời kì Việt Nam, dưới sự cai trị của thực dân Pháp và chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button