Lịch sử

Bài tập 2 trang 64 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Ai là người thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất? Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên người em chọn.

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 64 vở bài tập lịch sử 9

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Lê Hồng Phong

C. Trần Phú

b) Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu? Hãy đánh dấu x vào ô trống dưới địa điểm em chọn.

☐ Cửu Long (Hương Cảng)

☐ Pác Pó (Cao Bằng)

☐ Tân Trào (Tuyên Quang)

c) Hãy trình bày nội dung của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

– Thống nhất:

– Thông qua:

– Ra lời:

d) Tại sao có thể nói Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đại hội thành lập Đảng?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

a) Chọn: A. Nguyễn Ái Quốc

b) ☒ Cửu Long (Hương Cảng)

c) Nội dung của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản:

– Thống nhất:Các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Thông qua:Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

– Ra Lời kêu gọi.

d) Vì:

– Tham dự Hội nghị là các đại biểu ưu tú nhất của hai tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.

– Tại Hội nghị, nhiều văn kiện quan trọng đã được thông qua. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận và giá trị thức tiễn to lớn, lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

– Kết quả của Hội nghị: Các tổ chức cộng sản được hợp nhất thành một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị, BCH trung ương lâm thời đã được cử ra.

=> Vì vậy, có thể nói: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa và tầm vóc như một Đại hội thành lập Đảng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button