Lịch sử

Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những nét mới gì?

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mục 1: Những nét chung, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

– Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh.

+ Các Đảng Cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước: Trung Quốc, Việt Nam,…

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button