Lịch sử

Bài tập 2 trang 122 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Bạn đang xem bài: Bài tập 2 trang 122 vở bài tập lịch sử 9

a) Thành tựu đạt được:

– Trong khôi phục, phát triển kinh tế:

– Trong cải tạo quan hệ sản xuất:

– Trong văn hóa, giáo dục:

b) Khó khăn, hạn chế:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985)

Lời giải chi tiết

a) Thành tựu đạt được:

– Trong khôi phục, phát triển kinh tế: các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản khôi phục xong và bước đầu phát triển.

– Trong cải tạo quan hệ sản xuất: được đẩy mạnh tại các vùng mới giải phóng ở miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được tổ chức lại.

– Trong văn hóa, giáo dục: xóa bỏ những biểu hiện của nền văn hóa phản động; nền văn hóa mới cách mạng bước đầu được xây dựng.

b) Khó khăn, hạn chế:

– Cơ cấu kinh tế mất cân đối, đặc biệt là sự mất cân đối giữa các thành phần kinh tế:

+ Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể thua lỗ.

+ Kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể bị nghiêm cấm.

– Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp.

– Đời sống các tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button