Lịch sử

Bài tập 10 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng về tình hình khó khăn của cách mạng Việt Nam từ cuối năm 1931:

Bạn đang xem bài: Bài tập 10 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

☐ Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay khủng bố nhân dân ta cực kì tàn bạo.

☐ Hàng nghìn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày.

☐ Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa phương được củng cố và ngày càng phát triển.

☐ Thực dân Pháp ném bom xuống các làng mạc.

b) Trước tình hình khó khăn trên, các đảng viên cộng sản đã làm gì?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi

Lời giải chi tiết

a)

☒ Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay khủng bố nhân dân ta cực kì tàn bạo.

☒ Hàng nghìn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày.

b) Trước tình hình khó khăn trên, các đảng viên cộng sản:

– Vẫn nêu cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng Đảng.

– Biến nhà tù thành trường học cách mạng, tìm cách liên hệ với các cơ sở Đảng bên ngoài.

– Số đảng viên bên ngoài âm thầm tìm cách gây dựng lại tổ chức cơ sở Đảng trong quần chúng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button